Τα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός χαρισματικού εκπαιδευτικού


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια μεταστροφή του ενδιαφέροντος στο χώρο της εκπαίδευσης από το γενικό όπως είναι οι εκπαιδευτικές δομές στο ειδικότερο όπως είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και ο ρόλος που οι αντιλήψεις αυτές διαδραματίζουν στην υιοθέτηση συγκεκριμένων διδακτικών συμπεριφορών.
Έτσι οι εκπαιδευτικοί προσανατολίζονται προς την διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που θα καλύπτει τις πολύπλευρες ανάγκες του μαθητή, που θα του επιτρέπει να αναπτύξει το προσωπικό του στυλ μάθησης και να αναδείξει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του μέσα από τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για ομαδική εργασία. Παράλληλα στις μέρες μας οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα σε ποια βαθμίδα διδάσκουν οφείλουν να αφουγκραστούν και τις ανάγκες των μαθητών τους και να προσπαθήσουν να θεωρηθούν και οι ίδιοι ως μέλη της ομάδας της σχολικής αίθουσας εγκαταλείποντας την έννοια της απόστασης και της αυθεντίας.
Στο ενδιαφέρον άρθρο που ακολουθεί συνοψίζονται οι πέντε βασικότερες αρετές ενός χαρισματικού εκπαιδευτικού. Μέσα σε αυτές βέβαια είναι και η γνώση, η χρήση και η εμπλοκή της τεχνολογίας του 21ου αιώνα μέσα στον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό του για τη διαμόρφωση του μαθήματός του.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο, ηγετικές ικανότητες που θα ενώνουν και θα εμψυχώνουν τη σχολική τάξη, ικανότητα διαπραγμάτευσης και παρουσίασης επιχειρημάτων και βέβαια την ικανότητα ενός πολύ καλού ακροατή.
Το άρθρο αυτό βρίσκεται στο blog ενός εκπαιδευτικού από την πόλη Αirdrie, Alberta στον Καναδά με πολλές συζητήσεις και θέματα πάνω στον τρόπο βελτίωσης του σχολείου και την επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Στο blog αυτό θα βρείτε και άλλα σχετικά άρθρα για την έρευνά του και τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και παρεμβάσεις.


Ενημέρωση: 17-05-2011 11:05 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα