Ψηφιακή τάξη και προβληματισμοί


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εκπαίδευση στις μέρες μας χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να εντάξει τα ψηφιακά μέσα της τεχνολογίας με δημιουργικό τρόπο στο χώρο της. Ψηφιακός γραμματισμός και ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.


Πολλοί θεωρούν πως οι δεξιότητες αυτές είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου του 21ου αιώνα και πως είναι απαραίτητο η εκπαίδευση να έχει και ψηφιακό χαρακτήρα. Πάντα όμως σε μία άποψη και θέση υπάρχει και ο αντίλογος. Πολλοί υποστηρίζουν πως η τεχνολογία πολλές φορές αντί να είναι σύμμαχος ουσιαστικά λειτουργεί ως μέσο διάσπασης της προσοχής αλλά και αποπροσανατολισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευσης. Στο άρθρο που ακολουθεί ο Doug Mann καθηγητής Κοινωνιολογίας στο τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου του Ontario αναλύει την άποψη του για την ψηφιακή τάξη και πως αυτή από την εμπειρία του λειτουργεί στην πραγματικότητα διατυπώνοντας έτσι την άποψη πως η ψηφιακή τάξη μπορεί να διαφέρει από τον θετικό τρόπο που παρουσιάζεται σε μελέτες και έρευνες. Μάλιστα θέλοντας να δώσει έμφαση στην άποψή του προτρέπει κάνοντας ένα λογοπαίγνιο να "βγει από την πρίζα" η ψηφιακή τάξη.Ενημέρωση: 17-10-2012 10:44 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα