Τι μπορείς να κάνεις στο σχολείο με το Ipad


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ διεξαγωγή των μαθημάτων αλλά και τα μέσα διδασκαλίας έχουν αλλάξει και βέβαια έχουν εναρμονιστεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας. Έτσι μία σχολική τάξη μπορεί να είναι εφοδιασμένη και να χρησιμοποιεί στο μάθημα ipad, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και διαδραστικούς πίνακες.


Πολλοί εκπαιδευτικοίκαι γονείς θεωρούν πως τα νέα αυτά τεχνολογικά μέσα όχι μόνο δεν προσφέρουν σε γνωστικό επίπεδο στους μαθητές αλλά αποτελούν και μία μορφή διάσπασης της προσοχής τους με τη δημιουργία κλίματος διασκέδασης και όχι μάθησης. Εκπαιδευτικοί συχνά αναφέρουν το αντίθετο, δηλαδή πως η χρήση των συγκεκριμένων μέσων όχι μόνο δεν αποτελεί τρόπο διάσπασης της προσοχής των μαθητών αλλά αντίθετα εμπλέκει πιο ενεργά και πιο συστηματικά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, στο άρθρο της η Beth Holland αναλύει για ποιο λόγο χρησιμοποιεί το Ipad στην τάξη της και συγκεκριμένα την τεχνολογία που όπως η ίδια διαπιστώνει οι μαθητές της εξοικειώνονται και πειραματίζονται με νέους τρόπους επικοινωνίας, μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν ομαδικά συνεργατικά και με διαορετικά μέσα, αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον και βέβαια καταγράφουν τον τρόπο σκέψης τους και την πορεία της δημιουργίας της εργασίας τους.Ενημέρωση: 03-10-2012 08:58 (Δημιουργία: 02-10-2012 22:39) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα