Τα παιδιά έχουν ανάγκη την αλλαγή του σχολείου!


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Είναι αρκετοί οι ειδικοί στην Ελλάδα που δηλώνουν ότι το σχολείο θα πρέπει να αλλάξει μορφή στο μέλλον για να προσφέρει περισσότερα στους μαθητές του. Από ότι φαίνεται και από το άρθρο που παρουσιάζουμε, δεν υπάρχει μόνο στη χώρα μας αυτή η ανάγκη.


Οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές δεν αγαπούν τις αλλαγές και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα αλλά κάποιοι θεσμοί είναι απαραίτητο να αλλάζουν και να εκσυγχρονίζονται. Το σχολείο είναι ανάμεσα σε αυτά τους θεσμούς καθώς προετοιμάζει τους μελλοντικούς πολίτες και εργαζόμενους.


 


Το κενό μεταξύ του τι γίνεται μέσα στην τάξη και τι γίνεται έξω στον κόσμο πρακτικά, είναι αυτό που απασχολεί τους ειδικούς. Οι δάσκαλοι επίσης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ και οι ίδιοι οι μαθητές θα έπρεπε να έχουν λόγο στη διάρθρωση του μαθήματος.

Ετικέττες: school, teacher, student


Ενημέρωση: 25-09-2012 08:41 (Δημιουργία: 24-09-2012 19:43) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα