Ο "εκπαιδευτικός" δεκάλογος του Learnist


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Σε παλαιότερο άρθρο μας είχαν παρουσιαστεί δύο νέα κοινωνικά δίκτυα το Learnist και το Lore τα οποία διαθέτουν εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και αποτελούν τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιεί η εκαπιδευτική κοινότητα.


Στο άρθρο που ακολουθεί που αναρτήθηκε από τον Jeff Dunn παρουσιάζονται δέκα τρόποι που το Learnist Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο. Το Learnist θα μποορύσε να ειπωθεί πως φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο "εκπαιδευτικό" Pinterest καθώς είναι σταθερό, εύκολο στη χρήση του και παρέχει πολλές νέες πληροφορίες. Άλλωστε πολλοί χαρακτηρίζουν το νέο αυτό δίκτυο ως το Pinterest For Education αφού μπορείς εύκολα και γρήγορα να βρεις πληροφορίες για κάθε θέμα. Στο "δεκάλογο" γαι την εκπαιδευτική χρήση του Jeff Dunn αναφέρεται πως με τη χρήση του Learnist ο εκπαιδευτικός οργανώνει το υλικό του, συνεργάζεται με μαθητές και συναδέρφους, ενδυναμώνει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών, ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα, κερδίζει ουσιαστικό χρόνο και βέβαια μαθάινει τις αρχές και τη σπουδαιότητα της συνεργασίας στους μαθητές. Βασική δεξιότητα που αποκτούν ωστόσο οι μαθητές είναι η εξάσκηση στην αναζήτηση πληροφοριών και στα κριτήρια της σωστήςκαι όχι της πρόχειρης αναζήτησης.Ενημέρωση: 12-09-2012 10:54 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα