Τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής τάξης


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα σχολεία ανοίγουν την επομένη εβδόμάδα και ένα από ζητούμενα της εποχής μας είναι ο τρόπος χρήσης της τεχνολογίας στη σχολική αίθουσα.
Λόγος για το ψηφικό σχολείο αλλά και τις ψηφικές τάξεις γίνεται πολύ συχνά.
Όταν αναφερόμαστε στον χαρακτηρισμό ψηφιακή τάξη τι ακριβώς εννούμε και τι πρέπει να διαθέτει και να χρησιμοποιείται σε μία ψηφιακή τάξη για να υποστηρίζει τον τίτλο της;
Οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας χρησιμοποιού όλα τα δυνατά ψηφιακά μέσα νέα και παλιά.
Από τα γνωστά eBooks στα smartboards, και βέβαια στο πολύ νεό στο σχολικό χώρο iTunesU είναι κάποια από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αλλάζοντας το τοπίο της εκπαίδευσης.
Στο inforgraphic που ακολουθεί παρουσιάζονται μερικά από τα πιο γνωστά στοιχεία που χαρακτηρίζουν μία τάξη ψηφιακή.
Δείτε λοιπόν μία συνπτική παρουσίαση από το OnlineUniversities.com για το τι ακριβώς χρησιμοποιείται στην τάξη του 21ου αιώνα και πως η διαδικτυακή μάθηση και η μάθηση εξ' αποστάσεως συνεισφέρει στη δημιουργία μίας μαθητικής παγκόσμιας και διαδικτυακής κοινότητας.


Ενημέρωση: 05-09-2012 00:07 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα