Δεσμοί και κοινότητες μέσω twitter


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα συλλογικά μέσα και τα εργαλεία του διαδικτύου 2ης γενιάς έχουν πλέον εδραιώσει τη θέση τους σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης όχι μόνο ενισχύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά ενισχύοντας παράλληλα και την έννοια της κοινότητας.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συλλογικών μέσων είναι τα κοινωνικά στοιχεία και εφαρμογές που διαθέτουν, προκειμένου να δημιουργηθούν διαδικτυακές κοινότητες με κοινά στοιχεία και ενδιαφέροντα.
Άλλωστε πολλές φορές το social media μεταφράζεται, είτε ως κοινωνικά εργαλεία, είτε ως συλλογικά μέσα θέλοντας κάθεμια από αυτές τις αποδόσεις στην ελληνική να τονίσει και την κοινωνική τους διάσταση.
Στο άρθρο του ο Joe Mazza περιγράφει τους 5 βασικούς τρόπους που η χρήση του γνψτού πλέον Twitter ενδυνάμωσε τις σχέσεις ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου αλλά και της τάξης του καθώς και στους γονείς και μαθητές.
Μέσα από παραδείγματα όπως αυτά αναφέρονται στα post των συμμετοχόντων φαίνεται η καθημερινή συνεργασία, επικοινωνία και διαδικτυακή επαφή πάνω σε θέματα της σχολικής χρονιάς που είχαν όλοι οι συμμετέχοντες.


Ενημέρωση: 31-07-2012 13:02 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα