Συμβουλές για δια βίου μαθητές και εκπαιδευτές


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Με τον αριθμό των "μη παραδοσιακών τύπων μαθητών" να αυξάνεται, πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ανακαλύψει ότι οι ενήλικες μαθητές διαφέρουν ριζικά από τους νεότερους συναδέλφους τους με πολλούς τρόπους.
Οι συνεχείς εξελίξεις σε συνδυασμό με την σχεδόν απαιτητική για την εποχή μας συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση έχει θέσει νέες δομές σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας.
Στον άρθρο του Brooks Doherty που ακολουθεί δίνει συμβουλές σε εκπαιδευτές ενηλίκων για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους.
Βασική προϋπόθεση όσων ασχολούνται με τη δια βίου μάθηση είναι να αντιμετωπίζουν αλλά και να υπολογίζουν τους ανθρώπους που έχουν απέναντί τους ως ενήλικους επαγγελματίες που γνωρίζουν "με ρεαλιστικό τρόπο" τη θεωρία όσων πρόκειται να διδαχθούν.
Συγχρόνως, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι δημιουργικός στον τρόπο παρουσίασης των θεμάτων του αλλά και να γνωρίζει την ιδιαιτερότητα ενός ενήλικου ακροατηρίου όπου απαιτεί από τν εκπαιδευτή του περισσότερη οργάνωση και ακρίβεια στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Τέλος, στο άρθρο τονίζεται και η σημασία της αναγνώρισης του τεχνολογικού και ψηφιακού χάσματος που εντοπίζεται κυρίως στις ηλικίες από 50-60 ετών.
Η κατανόηση εκ μέρους του εκπαιδευτή της μη εξοικείωσης ή χρήσης της τεχνολογίας και των νέων μέσων αλλά και η διάθεσή του να εξηγήσει και την πιο απλή και γνωστή εφαρμογή μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ενήλικου κοινού του και να αποτρέψει τους μη ψηφιακά εξοικειωμένους μαθητές του να εγκαταλέιψουν την προσπάθεια.
Διαβάστε το άρθρο του Brooks Doherty για το θέμα αυτό καθώς και για τις προσωπικές του εμπειρίες στην εκπαίδευση ενηλικών.


Ενημέρωση: 27-01-2012 07:16 (Δημιουργία: 26-01-2012 20:09) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα