Τι λένε οι εκπαιδευτικοί για τη χρήση των συλλογικών μέσων


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα κοινωνικά δίκτυα και η χρήση τους στην εκπαίδευση πλέον είναι γεγονός. Δίκτυα εκπαιδευτικά, δίκτυα μη εκπαιδευτικά, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια αλλά και πολλές άλλες εφαρμογές βρίσκουν τη θέση τους στην εκπαιδευτική διδασκαλία.
Συνήθως οι έρευνες αφορούν στον τρόπο χρήσης των συλλογικών μέσων και στις απόψεις των μαθητών, τι θα έλεγαν όμως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε μία απλή συζήτηση ανάμεσα σε συναδέρφους;
Ποια θα ήταν η πραγματική τους άποψη;
Εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε μία δημόσια συζήτηση για τα οφέλη και μη της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Τι τους απασχολεί; Πώς τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και τι ακριβώς επιδιώκουν στη μαθησιακή - εκπαιδευτική διαδικασία;
Η σημαντικότερη άποψη πάντως και ένα βασικό σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί η άποψη εκπαιδευτικού πως συνειδητοποιώντας πόσο χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα οι μαθητές στην καθημερινότητά τους μπόρεσα να καταλάβω πόσο σημαντικά είναι για αυτούς και με την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπόρεσα να κάνω τη σχολική διαδικασία να σχετίζεται περισσότερο με την πραγματικότητά τους και την καθημερινότητά τους.


Ενημέρωση: 11-11-2011 11:04 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα