Τα παιδιά και η αξία του χρήματος


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η αξία του χρήματος είναι σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών όχι μόνο από το σχολείο αλλά και από την ίδια τους την οικογένεια, καθώς εκεί δίνονται τα καθημερινά, καλά παραδείγματα.


Πολλές φορές τα παιδιά δεν δείχνουν να συνειδητοποιούν την αξία του χρήματος. Στο άρθρο αυτό, οι ίδιοι οι γονείς δίνουν συμβουλές για το πώς κατάφεραν να διδάξουν στα παιδιά τους την αξία των χρημάτων και της οικονομίας, ανάλογα με την ηλικία τους.


 


Βλέπουμε ένα παράδειγμα από μια μητέρα στην Καλιφόρνια:


 


Heidi Emberling, a Parent Educator in Palo Alto, California, has a special technique for teaching her children the value of money. “If my son gets himself ready for school in the morning (he's in kindergarten) by doing four things--going potty, getting dressed, brushing his teeth, and brushing his hair without any fussing, he gets a sticker on his calendar. At the end of the week, each sticker is worth $1. He has three jars in his room--one save, one give, and one spend. He divides the money as he likes, but at least one dollar goes in each jar. He can immediately spend the money in the spend jar, or he can combine it with the save jar for something he really wants that costs a lot. He knows that the 'give' money is for people (or animals, or some other cause) who don't have money of their own.” By allowing her son to decide where the money goes, Emberling empowers him to make his own financial decisions. 


Σημαντικό είναι και οι ίδιοι οι γονείς να δίνουν το καλό παράδειγμα με την διαχείριση του χρήματος μέσα στο νοικοκυριό τους, ώστε το παιδί να ζει μια πραγματικότητα που ανταποκρίνεται σε αυτά που του διδάσκουν οι γονείς του.
Ενημέρωση: 21-04-2011 13:05 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα