Ψηφιακοί περισπασμοί και ψηφιακός εμπλουτισμός: Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με τον σωστό τρόπο


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η PISA είναι μια παγκόσμια αξιολόγηση που πραγματοποιείται ανά τριετία και μετρά την ικανότητα των 15χρονων μαθητών να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της πραγματικής ζωής. Στο πλαίσιο της ανάλυσης των βασικών συναφών παραγόντων, διερευνά και τη χρήση των ψηφιακών πόρων για τη μάθηση στο σχολείο και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί σχετίζονται με τις επιδόσεις των μαθητών.


Οι αξιολογήσεις της PISA εξετάζουν ιδίως την ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν όσα έχουν μάθει στον γραμματισμό, τον αριθμητισμό και τις φυσικές επιστήμες, διερευνώντας κατά πόσο μπορούν να τα εφαρμόσουν σε διάφορες καταστάσεις, εντός και εκτός τάξης. Οι αναλύσεις αυτών των αξιολογήσεων υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα μιας συνειδητής και στοχευμένης προσέγγισης της χρήσης της τεχνολογίας στην τάξη, καθώς η εκπαίδευση αλλάζει κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

 

Η μελέτη διερευνά τον αντίκτυπο της χρήσης ψηφιακών πόρων με διαφορετικό σκοπό, για εκπαίδευση ή ψυχαγωγία, στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τα κύρια ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η μέτρια χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για μάθηση βελτιώνει τις επιδόσεις, ενώ η υπερβολική χρήση της οδηγεί σε χειρότερες επιδόσεις. Τα αποτελέσματα τονίζουν, επίσης, ότι οι μαθησιακές επιδόσεις παρουσιάζουν πτώση όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία, ενώ η απόσπαση της προσοχής στην τάξη από ψηφιακά μέσα προκαλεί έντονο προβληματισμό.

 

Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα αναδεικνύουν επιτυχημένες μεθόδους ψηφιακής αλληλεπίδρασης. Πρωτοβουλίες στη Φινλανδία επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα μαθήματα με σκοπό τη μείωση των περισπασμών και τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι εκπαιδευτικοί στη Σιγκαπούρη έχουν καθιερώσει επιτυχώς τα προγραμματισμένα ψηφιακά διαλείμματα ως μέσο περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων της εκτεταμένης χρήσης συσκευών. Ομοίως, η προσέγγιση της Εσθονίας για τη χρήση της τεχνολογίας έχει ενισχύσει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, καθώς η ψηφιακή ενσωμάτωση στην εκπαίδευση καθίσταται ευρέως διαδεδομένη, χωρίς να αυξάνονται αναλογικά οι περισπασμοί.

 

Η επίτευξη ισορροπίας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της προσοχής των μαθητών, για τη μεγιστοποίηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων εν γένει, καθώς και για τη δημιουργία ενός αποδοτικότερου και στοχευμένου μαθησιακού περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα.

Ετικέττες: PISA, teacher, technology, mobile technology


Ενημέρωση: 19-03-2024 05:42 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα