Πρώτα μαθητής και μετά δάσκαλος


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Κάθε δάσκαλος είναι πιο αποτελεσματικός όταν μπαίνει στη θέση του μαθητή, συμβολικά και κυριολεκτικά. Ειδικά όταν πρόκειται για τα νέα ψηφιακά μέσα και την τεχνολογία, μπορεί να γίνει πρώτα μαθητής των συναδέλφων του, εκείνων που δοκίμασαν νέες μεθόδους και να επωφεληθεί.
Στο ιστολόγιο της Maggie Hos-McGrane παρατηρούμε ότι έμαθε πολλά μέσα από την επικοινωνία με άλλους δασκάλους, ακούγοντας τις προτάσεις τους, παρακολουθώντας την διδασκαλία τους στην τάξη. Εφόσον το θέμα είναι η τεχνολογία και οι δυνατότητες αξιοποίησής της οι δάσκαλοι κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής, να ακολουθήσουν συνδέλφους τους στο twiiter, να επισκέπτονται Blog που προτείνουν ιδέες. Με αυτόν τον τρόπο θα βρίσκουν λύσεις και θα διαπιστώσουν κοινά προβλήματα με άλλους, κοινές και διαφορετικές απόψεις για την τεχνολογία και τις εφαρμογές της. Αναζητώντας στοχευμένα στο διαδίκτυο μπορούμε να ωφεληθούμε και μάλιστα από τους ίδιους μας τους συναδέλφους.


Ενημέρωση: 06-07-2011 09:22 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα