Διδάσκοντας την πολιτειακή παιδεία με παιχνίδια


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η πολιτειακή παιδεία ή η καλλιέργεια της πολιτειότητας είναι μία σπουδαία θεματική ενότητα αλλά σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συχνά φαντάζει ως κάτι αφηρημένο που δεν τους αφορά. Μέσα από αυτή τη θεματική ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάσκονται τη δημοκρατία αλλά και την έννοια του οργανωμένου κράτους.  


Μέσα από το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής διαμορφώνεται ο  υπεύθυνος και ενεργός πολίτης, ο οποίος κατανοεί τη σημασία και την αξία της δημοκρατίας, γνωρίζει και σέβεται τους πολιτειακούς θεσμούς και βέβαια κυρίως επιδιώκει τη συμμετοχή.

Αυτός ο μαθησιακός στόχος γίνεται πιο εύκολος σύμφωνα με τη Michelle Blanchet μέσα από παιχνίδια κίνησης, επιτραπέζια ή και παιχνίδια που θα δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά. Προτείνεται, λοιπόν, η χρήση κλασικών παιχνιδιών όπως η MONOPOLY που θα βοηθήσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν έννοιες της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής αλλά και της οικονομίας. Επιπλέον μέσα από κλασικά παιχνίδια κίνησης με κανόνες αλλά και διαδικασίες αυτορρύθμισης καλλιεργούν δεξιότητες του ενεργού πολίτη.

Παράλληλα είναι σημαντικό να δημιουργήσουν και τα παιδιά δικά τους παιχνίδια με αυτή τη θεματική μέσα από ιδέες και προτάσεις που θα βρείτε στο άρθρο της Blanchet.

 

 Ενημέρωση: 19-09-2023 08:37 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα