Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα στη σχολική τάξη!


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Goals-SDGs) αποτελούν πυξίδα για πολλές προσπάθειες και πρωτοβουλίες ανά τον κόσμο για το περιβάλλον, για τα δικαιώματα, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πόσοι όμως από τους μαθητές μας τους γνωρίζουν;


Οι στόχοι αυτοί καθιερώθηκαν το 2015 με στόχο το 2030 να έχουν επιτευχθεί ή έστω να έχουμε κάνει πολλά βήματα προς το όραμα που αντιπροσωπεύουν. Η ενημέρωση των παιδιών, και μελλοντικών ενεργών πολιτών, είναι κρίσιμη καθώς μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση, θα έρθει η ευαισθητοποίηση και τελικά η κινητοποίηση ως προς τους στόχους αυτούς. 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ενημερώσουμε και ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για τους SDGs και μέσα στο σημερινό άρθρο μπορείτε να βρείτε διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και στα ελληνικά δεδομένα, βρίσκοντας πχ. ελληνικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και απευθύνοντας πρόσκληση σε φορείς να έρθουν να μιλήσουν στην τάξη. 

Ετικέττες: classroom, SDGs


Ενημέρωση: 04-07-2023 08:31 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα