Μην ξεχάσεις το Ipad...για το σχολείο


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η καινοτομία στα σχολικά προγράμματα είναι μία σύνθεση πραγμάτων και συνθηκών. Καινοτομία δεν σημαίνει μόνο εισαγωγή και ενσωμάτωση νέων εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά ενσωμάτωση και των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων.


Είναι σύνηθες φαινόμενο ειδικά στην χώρα μας να υπάρχουν δραστήριοι, εξειδικευμένοι και καινοτόμοι εκπαιδευτικοί με τη διάθεση και την τεχνογνωσία να εντάξουν νέα καινοτόμα συνεργατικά εργαλεία στην σχολική αίθουσα αλλά να μην έχουν τη δυνατότητα αυτής της χρήσης λόγω έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού. Ψηφιακός γραμματισμός δεν είναι μόνο τα εργαλεία αλλά και το "μηχάνημα" που θα επιτρέψει τη χρήση και την εργασία με αυτά. Στο άρθρο του WINNIE HU που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα New York Times αναφέρονται πολλά παραδείγματα σχολικής αξιοποίησης του Ipad που δόθηκε στους μαθητές από το σχολείο. Ειδικότερα, στο Roslyn High School στο Long Island δόθηκαν πειραματικά σε μαθητές iPad προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο η σχολική τους χρήση ενισχύει και βελτιώνει την απόδοση των μαθητών. Οι εντυπώσεις και οι διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές αφού υποστηρίζουν πως η χρήση τους ήταν σε πολλές περιπτώσεις καθοριστική στη βελτίωση των μαθητών αλλά και της εκπαιδευτικης διαδικασίας. Ωστόσο, πάντα υπάρχεοι και ο αντλογος αφού όπως υποστηρίζει η Larry Cuban από το Πανεπιστήμιο του Stanford τα iPad είναι πολύ ελκυστικά για τα παιδιά στην αρχή, στη συνέχεια όμως είναι ένα ακόμα εργαλείο που σταδιακά η καινοτομία του ξεθωριάζει. Από την άλλη πλευρά, ο Dr. Brenner υποστηρίζει πως η χρήση των iPad δεν αλλάζει μόνο το μάθημα, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης της τάξης αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο άρθρο αναφέρονται παραδείγματα χρήσης και απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών που τα χρησιμοποίησαν σχολιάζοντας τη διδικασία αυτή θετικά ή αρνητικά.Ενημέρωση: 05-07-2011 14:32 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα