Συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα τελευταία σχολικά έτη με την υγειονομική κρίση μας υπενθύμισαν πόσο σημαντική είναι η διδασκαλία δια ζώσης ή μέσω τηλεκπαίδευσης γιατί μέσα από αυτή δομείται η ισχυρή παιδαγωγική σχέση και επικοινωνία που αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και νέων.


Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην καλλιέργεια του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης είναι σημαντικός και υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενισχύσουμε τους μαθητές/τριες μας ώστε να αισθάνονται καλά μέσα στη σχολική αίθουσα. Σύμφωνα με όσα προτείνουν οι Orly Zimmerman-Leizerov, Jill Jerome για την ευημερία των μαθητών/τριών μας είναι σημαντικό καθ’ ολη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να εμπλουτίζεται το πρόγραμμα με δραστηριότητες που καλλιεργούν τον κοινωνικό και συναισθηματικό γραμματισμό.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενισχύεται η καλλιέργεια αυτό-έκφρασης μέσα από δραστηριότητες όπως η δημιουργία κόμικς ή ενός βίντεο. Στο άρθρο προτείνονται εργαλεία αλλά και επιπλέον τρόποι ώστε εκτός από τη γνωστική ανάπτυξη να ενισχυθούν η συναισθηματική αντοχή αλλά και η προαγωγή συναισθηματικής υγείας.Ενημέρωση: 19-07-2022 11:58 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα