Το βίντεο ως βοηθητικό εργαλείο διδασκαλίας


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εκπαιδευτικός Alison Stone καταθέτει την εμπειρία της για το πως η δημιουργία προπαρασκευαστικών βίντεο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών συντέλεσε στο να διατηρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών της αλλά και πως μπόρεσε με αυτό τον τρόπο να δώσει περισσότερο χρόνο πειραματισμών στις ομάδες μαθητών/τριών την ώρα των πειραμάτων στο εργαστήριο του σχολείου.


Σε συζητήσεις με συναδέρφους και εκπαιδευτικούς από το σχολείο της αλλά και μέσω μία έρευνας στα κοινωνικά δίκτυα, η Alison Stone παρατήρησε πως ο εκπαιδευτικός χρόνος στο εργαστήριο φυσικής και πειραμάτων περιοριζόταν μόνο στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου αφήνοντας λίγο χρόνο για πειραματισμό. Έτσι, λοιπό, αποφάσισε να δημιουργήσει βίντεο οδηγιών πριν το μάθημα στο ερηαστήριο έτσι ώστε κάθε ομάδα να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα αλλά και συνεργατικά και να έχει την απαραίτητη ανατροφοδότηση για να προχωρήσει με τον ρυθμό της ομάδας προς την ολοκλήρωση του πειράματος ή του project. Τα βίντεο αυτά από μόνο τους αποτελούν ένα ξεχωριστό μάθημα τεχνολογίας και εξοικείωσης με τη χρήση βίντεο οδηγιών από μαθητές/τριες ενώ συχνά αποτέλεσαν έναυσμα για τη δημιουργία περαιτέρω θεματικών και προβληματισμών.Ενημέρωση: 11-01-2022 10:06 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα