Πραγματική εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές μας εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται και στον πραγματικό κόσμο, πέρα από θεωρητικές γνώσεις που, όμως, είναι και αυτές απαραίτητες. Είναι επίσης απαραιτητο οι εμπειρίες που προσφέρουμε στους μαθητές μας να έχουν σημασία, να είναι αυθεντικές και να φεύγουν από τα κλασικά μαθήματα που κάνουμε σε μία σχολική τάξη. 


Σε έναν κόσμο που η συζήτηση περί κλιματικής κρίσης και βιωσιμότητας, αειφορίας, είναι κυρίαρχη, δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να μην γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και πώς τους αφορά. Η ενασχόληση με τέτοια θέματα δίνει στους μαθητές δεξιότητες που αφορούν την κοινωνικο-συναισθηματική εξέλιξή τους, ενώ "μαθαίνουν" την αλληλεγγύη και την κοινότητα, και πώς να λειτουργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

 

Δείτε το πολύ αναλυτικό σημερινό άρθρο για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δραστηριότητες βασισμένες στην πραγματική ζωή, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, δίνοντας μια ακόμα διάσταση στην απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν την κοινωνική και πολιτική ζωή. 

Ετικέττες: SDGs, learning, real life learning


Ενημέρωση: 23-12-2021 09:04 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα