Μάσκες στη σχολική αίθουσα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πλησιάζοντας το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών  σε κάθε χώρα σχεδιάζονται και προγραμματίζονται τα μέτρα που θα κληθούν να λάβουν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί για την ασφαλή επιστροφή τους στο σχολείο και την αποφυγή διασπορά τους Covid-19.

Η χρήση της μάσκας στη σχολική αίθουσα είναι ένα μέτρο που μάλλον θα κληθεί η εκπαιδευτική κοινότητα να υιοθετήσει. Βασικός προβληματισμός είναι αν η χρήση της μάσκας είναι εφικτή από παιδιά μικρότερων ηλικιών.


Στο άρθρο της η Lori Desautels προτείνει τρόπους εμψύχωσης χρήσης της μάσκας στο σχολείο από τους μικρότερους μαθητές/τριες. Βασικός τρόπος είναι η εισαγωγή της χρήσης της από τον/την εκπαιδευτικό με ένα παιγνιώδη τρόπο και μία εισαγωγική ιστορία για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού στους νέους / νέες μαθητές /τριες.  Παράλληλα, οι ρουτίνες της τάξης θα πρέπει να προσαρμοστούν αλλά και να εντάξουν μέσα σε αυτές την υπενθύμιση της χρήσης της μάσκας αλλά και εξοικείωση των μαθητών/τριών με το να τη φορούν. Η ίδια η μάσκα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ένα σχέδιο εργασίας όπως το να πει κάθε παιδί ποιος ήρωας ή μυστήριος χαρακτήρας κρύβεται πίσω από τη μάσκα. Να δημιουργήσουν δηλαδή μία περσόνα και η μάσκα να αποτελεί το βασικό αντικείμενο της πλοκής του χαρακτήρα αυτού.

Βασικό σε αυτό το εγχείρημα είναι η εμπλοκή των γονέων μέσα από την ενημέρωσή τους για τον τρόπο χρήσης της μάσκας μέσα στη σχολική αίθουσα και τον τρόπο διεξαγωγής των ρουτίνων της τάξης έτσι ώστε με τη σειρά τους να υποστηρίξουν τις ενέργειες αυτές.Ενημέρωση: 11-08-2020 13:43 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα