Βίντεο...για την αρχή της σχολικής χρονιάς


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση του βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μόνο ένα εποπτικό υλικό, αλλά μία δυναμική μαθησιακή δραστηριότητα που δίνει ευκαιρίες για αυτοέκφραση, δημιουργικότητα, ενεργή συμμετοχή αλλά και εξοικείωση με τα νέα ψηφιακά μέσα. 


Η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. Στο άρθρο του ο Matthew Lynch, προτείνει  τρόπους  χρήσης του βίντεο για το πρώτο διάστημα του σχολείου. Το βίντεο αποτελεί ένα ενδιαφέρον μέσο επικοινωνίας και έκφρασης οπότε αρχικά θα μποορύσε με ένα βίντεο ο/η εκπαιδευτικός να παρουσιάσει τον εαυτό του αλλά και το μάθημα μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα. Εκπαδιευτικοί στόχοι αλλά και δραστηριότητες αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από τις εικόνες.

Εκτός από τον εκπαιδευτικό με ένα βίντεο θα μπορούσαν και οι μαθητές να παρουσιάσουν τον εαυτό τους αλλά και τα ενδιαφέροντά τους επιτρέποντας έτσι ένα αλληλεπιδραστικό τρόπο γνωριμίας που ταιριάζει στην εποχή τους. Ενημέρωση: 08-10-2019 06:28 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα