Πως το twitter μπορεί να καλυτερεύσει τη διδασκαλία σου;


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το twitter είναι ένα από τα εργαλεία που κερδίζουν σταδιακά έδαφος και προτίμηση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς λόγω της αμεσότητας του.
Το ερώτημα που έχουν όλοι η εκπαιδευτικοί θα μπορούσαμε να πούμε χαριτολογώντας πως είναι να ...twitt-αρεις ή .. να μην twitt-αρεις.
Το ιστολόγιο Creative Education’s Blog φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις απόψεις και τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών τόσο για τη χρήση της τεχνολογίας όσο και για διάφορα άλλα εκπαιδευτικά προβλήματα.
Στο άρθρο του ο Pooky Hesmondhalgh (@creativeedu) σχολιάζειο τον τρόπο που τον Twitter τον μεταμόρφωσε σε πιο αποδοτικό και μεταδοτικό εκπαιδευτικο.
Υποστηρίζει πως κάνοντας χρήση του Twitter ουσιαστικά έχει μία δεύτερη "εικονική διαδικτυακή τάξη" που λειτουργεί παράλληλα με τη δια ζώσης τάξη. Συμπληρωματικά σε αυτή την αλληλεπίδραση το Twitter μπορεί επιπλέον να αποτελεί και ένα εικονικό βοηθό διδασκαλίας εντός και εκτός τάξης.
Επιπλέον, χωρίς κόπο κερδίζει ουσιαστική ανατροφοδότηση από συναδέρφους εκπαιδευτικούς αλλά και φοιτητές διαβάζοντας τα δικά τους σχόλια ή δημοσιεύματα αποκομίζοντας έτσι νέες ιδέες, απόψεις, γνώσεις.
Τέλος, ακόμα και όταν δεν δημοσιεύει κάποιο σχόλιο ο ίδιος το γεγονός πως μπορεί να διαβάσει τις απόψεις των ίδιω των μαθητών του του δίνει την ευκαιρία της αυτοαξιλόγησης αλλά και του ανασχεδιαμό του μαθήματός του.


Ενημέρωση: 22-06-2011 07:00 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα