Στρατηγικές ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι πρώτες μέρες στο σχολείο χαρακτηρίζονται από άγχος για τους νέους εκπαιδευτικούς ή μαθητές καθώς και από δραστηριότητες και παιχνίδια γνωριμίας των ομάδων αλλά και των εκπαιδευτικών. 

Το κλίμα που θα αναπτυχθεί τις πρώτες αυτές μέρες είναι σημαντικό για τις μετέπειτα σχέσεις και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε τεχνικές καλλιέργειας της έννοιας της ομάδας. 


Στο άρθρο της η Cicely Woodard καθηγήτρια μαθηματικών μοιράζεται τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιεί προκειμένου να ενισχύσει την καλλιέργεια ομαλών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και της μαθήτριες της τάξης της. 

Οι 6 αυτές τεχνικές βασίζονται στην γνωριμία των μαθητών αλλά και στην ενεργητική ακρόαση των όσων έχουν να πουν. Βασικό σύμφωνα με το άρθρο είναι ο εκπαιδευτικός να μάθει γρήγορα το όνομα των μαθητών /τριων ή των υποκοριστικών τους αν αυτό προτιμούν οι μαθητές ώστε να τους απευθύνει τον λόγο με το όνομά τους. Οι μαθητές αισθάνονται ότι τους δίνει σημασία και είναι βασικό για την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με τους μαθητές τους.

Επιπλέον, η δραστηριότητα που χρησιμοποιείται κυρίως σε μικρότερες τάξεις όπως η παρουσίαση ενός αντικειμένου, μιας φωτογραφίας ή μιας ιστορίας για τον εαυτό τους είναι κάτι που συνήθως οι μαθητές θέλουν να μοιραστούν και βέβαια βοηθάει την τάξη να τους γνωρίσουν. Σε συνδυασμό με αυτό οι μαθητές θέλουν να αισθανθούν την επιβράβευση αλλά και την αναγνώριση για αυτό το να αναρτάται η εργασία τους ή τα έργα τους είναι κάτι που πάντα επιδρά θετικά στη ψυχολογία τους. Η Woodard σημειώνει πως και άλλες τεχνικές όπως το να αλλάζει συχνά θέσεις ή απλά να ακούς τα νέα του μαθητή σου είναι τα σημαντικότερα στοιχεία για την καλλιέργεια ενός καλού συναισθηματικού κλίματος.Ενημέρωση: 03-09-2019 00:25 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα