Ο δεκάλογος των συλλογικών μέσων στην εκπαίδευση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το βιβλίο "Why School Communication Matters: Strategies From PR Professionals" των Kitty Porterfield and Meg Carnes που κυκλοφορεί σε συνεργασία με την Αμερικάνική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (The American Association of School Administrators) είναι ένα βιβλίο που θα ήταν καλό να διαβάσουν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τους λόγους ενσωμάτωσης των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση.


Τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης αφενός είναι πολύ αγαπητά παό μαθητές, φοιτητές γενικότερα νέους, αφετέρου είναι και ο φόβος των εκπαιδευτικών που αισθάνονται ανασφάλεια στη χρήση τους αλλά και που δεν τα θεωρούν στην πλειοψηφία τους ως "εκπαιδευτικά" εργαλεία.
Το συγκεκριμένο βιβλίο αποσκοπείσ στην παρουσίαση των 10 βασικότερων λόγων χρήσης και ένταξης των δικτύων αυτών στη σχολική διαδικασία.
Συνοπτικά αναφέρουμε τα βασικά επιχειρήματα για την χρήση των κοινωνικών δικτύων σε σ΄χεση με την εκπαίδευση.
Ουσιαστικά, αποτελούν ένα νέο τρόπο βελτίωσης και ανάπτυξης σχέσεων εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων.
Επιπλέον, δεν είναι προσωποκεντρικά αλλα αντανακλούν την έννοια της ομαδισυνεργατικότητας.
Και βέβαια, το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που διαθέτει πληθώρα πληροφοριών είναι λογικό στην εποχή μας να γνωρίζουμε τι γράφεται στο διαδίκτυο ακόμα και για τον καθένα από έμάς. Οι μαθητές και οι εκπαιδευόμενοι συχνά στους προσωπικούς τους λογαριασμούς συζητούν για το σχολείο ή για τον φορέα εκπαίδευσης, οπότε καλό είναι να γνωρίζεις ως εκπαιδευτικός τα σχόλια που υπάρχουν για το σχολείο σου.
Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως η σταδιακή χρήση των κοινωνικών δικτύων αποτελέι ένα τρόπο ώστε όλοι να μετέχουμε στις εκπαιδευτικές εξελίξεις της εποχής μας.Ενημέρωση: 21-06-2011 21:59 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα