Τί γίνεται όταν η τεχνολογία δεν είναι παντού;


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Ωραία μιλάμε για την τεχνολογία στην εκπαίδευση και προτείνουμε δραστηριότητες και μεθόδους που την περιλαμβάνουν και τη χρησιμοποιούν σε κάθε βήμα. Τί γίνεται όμως όταν αυτά που ζητάμε από τους μαθητές μας δεν μπορούν να γίνουν για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι τους;


Αυτό δεν είναι κάτι σπάνιο, ειδικά σε πιο φτωχές περιοχές ή χώρες που περνούν οικονομική κρίση. Επίσης πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα, κάτι που δυσκολεύει την εύρεση λύσης. Μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη με "πλάγιους" τρόπους, καθώς πλέον η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξέλιξη των μαθητών. 

 

Είναι κρίσιμο οι γονείς να ενημερώνονται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους ή ακόμα και στα εργαστήρια των σχολείων. Η ιδέα ενός ελεύθερου εργαστηρίου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή ακόμα και για κάποια ώρα μετά, μπορεί να βοηθήσει εξίσου γονείς και μαθητές, χωρίς να τους κάνει να αισθανθούν άσχημα για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν. 

Ετικέττες: technology, internet, classroom, students


Ενημέρωση: 18-04-2019 06:58 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα