Επαυξημένη πραγματικότητα και νηπιαγωγείο


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Κατά την τελευταία δεκαετία, ο τομέας της εκπαίδευσης γνώρισε τεράστιες αλλαγές με εντονότερη την εισαγωγή και την αξιοποίηση της τεχνολογίας.  Η χρήση της τεχνολογίας έχει επίσης πυροδότησε και  ένα έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσής της στην σχολική ζωή αλλά και σε ποια βαθμίδα και ηλικιακή ομάδα θα εισαχθεί.


Η εξάπλωση και η διάδοση της εκπαίδευσης STEM σε ολόκληρο τον κόσμο έχει πλέον φτάσει και στις μικρότερες ηλικίες στο πλαίσιο της διερεύνησης και του προβληματισμού με απλά υλικά που υιοθετεί.

Ωστόσο πολλοί υποστηρίζουν πως σε αυτή την ηλικία και βαθμίδα η έλλειψη τεχνολογίας είναι που ωφελεί γνωστικά τα παιδιά αφενός λόγω του γεγονότος πως η χρήση της τεχνολογίας συνδέεται με τη απομόνωση και έρχεται σε βάρος άλλων ουσιωδών πράξεων όπως η αναρρίχηση δέντρων, η συλλογή λουλουδιών αφετέρου γιατί σε αυτή την ηλικίοα τα γνωστικά αντικείμενα που οφείλουν να γνωρίζουν τα παιδιά χαρακτηρίζονται ως πιο παραδοσιακά. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως τα παιδιά γεννιούνται σε μια ψηφιακή κοινωνία και πρέπει να γίνει η παραδοχή ότι τα παιδιά των νηπιαγωγείων βρίσκονται σε περιβάλλον φροντίδας και καθοδηγούνται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς με σεβασμό σχετικά με το πώς και πότε χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Σύμφωνα με την συντάκτρια του άρθρου την Katrina Youdale η επαυξημένη πραγματικότητα  (AR) και η εικονική πραγματικότητα (VR) παρουσιάζουν ευκαιρίες για την  πρώιμη παιδική ηλικία που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αφού έχει παρατηρήσει πως τα τρισδιάστατα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις τεχνολογίες αυτές  ενθαρρύνουν τα παιδιά να εργάζονται μαζί σε ομάδες, δημιουργώντας συνθήκες πραγματικής συνεργασίας και επικοινωνία. Αυτή η αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση αφού μπορούν να ρυθμίσου τα ίδια τον τρόπο εργασίας και να επιστρέψουν ξανά σε ό,τι δεν έχουν καταλάβει αυξάνει την εστίασή τους και τη διατήρησή της.  Ενημέρωση: 16-04-2019 15:33 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα