Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ιατρικής


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι συνηθισμένο όταν αναφερόμαστε στη χρήση τεχνολογίας από τα παιδιά οι αναφορές αυτές να περιγράφουν τη διάσταση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης μόνο. Η τεχνολογία είναι ένας ευρύς κλάδος που πάνω από όλα παρέχει δυνατότητες βελτίωσης της καθημερινότητας.


Ειδικότερα, οι τελειόφοιτοι του τμήματος Hajim School of Engineering and Applied Sciences των Η.Π.Α κάθε χρόνο δημιουργούν με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν λάβει μέχρι τώρα τεχνολογικά προϊόντα για κοινωνικό καλό. 

Η υπευθυνη του προγράμματος αναφέρει πως κάθε χρόνο δίνεται η ευκαρία στους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχθηκαν και να κατασκευασουν ένα χρηστικό και απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο. Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται και έχουν διττο στόχο, αφενός να συνδέσουν το πανεπιστήμιο αλλά και την τεχνολογία με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων, αφετέρου να σχεδιάσουν τις κατάλληλες συνθήκες δοκιμής και βιωματικής μάθησης των διδαχθέντων γνωστικών αντικειμένων.

Οι μαθητές δημιουργησαν ενα διασκεδατικό μηχάνημα "ενδυνάμωσης" των πνευμόνων όπου τα παιδιά-ασθενείς φυσούν ώστε να δημιουργήσουν φωτιζόμενες πολύχρωμες μπουρμπολήθρες. Το σχεδιαστικό πρότυπο αλλά και τα στοιχεία διασκέδασης είναι εύχρηστα, με φωτισμό led που ακόμα και ένα παιδί με  κινητικές δυσκολίες θα μποορύσε να χρησιμοποιήσει εύκολα. Οι πρώτες εφαρμογές και δοκιμές αυτής της εφαρμογής στο Νοσοκομείο έδειξε πως τα περισσότερα παιδιά ενθουσιάστηκαν και χρησιμοποίησαν με μεγάλη ευκολόα τη μηχανή αυτή.Ενημέρωση: 26-02-2019 01:19 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα