7 αλλαγές για την τάξη του μέλλοντος


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Μιλώντας για την τάξη του μέλλοντος, δεν εννοούμε απαραιτήτως μία τάξη που θα περιέχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και θα χρειάζεται πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να πραγματοποιηθεί, καθιστώντας την αυτόματα ουτοπία για την ελληνική πραγματικότητα. 


Όχι. Εννοούμε μια τάξη η οποία θα έχει αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί και είναι δομημένη, θα έχει διαφορετικές οπτικές σε θέματα που μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Οι τεχνολογίες που θα απαιτεί είναι ήδη διαθέσιμες αλλά το βάρος δίνεται όχι στη χρήση τους γενικά, αλλά στη σωστή χρήση τους. 

 

Το σημερινό άρθρο που παρουσιάζεται συγκεντρώνει 7 τέτοιες αλλαγές που μπορούν να πραγματοποιήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί αν θέλουν να έχουν μια τάξη που θα προετοιμάζει τα παιδιά για το μέλλον. Μια τάξη, και μια εκπαίδευση κατ' επέκταση, που προσαρμόζεται εύκολα και απλά στις προσωπικές ανάγκες των μαθητών αλλά και στις απαιτήσεις ενός ψηφιακού και διασυνδεδεμένου κόσμου. Ενημέρωση: 10-01-2019 07:32 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα