Είναι η τεχνολογία για όλους τους δασκάλους;


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Στην προσπάθεια να πείσουμε όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς ότι η τεχνολογία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο γι'αυτούς και θα τους λύσει τα προβλήματά τους, τείνουμε να ξεχνάμε τις σκέψεις τους και τις αντιρρήσεις τους. Πολλές φορές αυτά που σκέφτονται μπορεί να αποτελούν πραγματικά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν με έναν συντονισμένο τρόπο. 


Η χρήση της τεχνολογίας δεν μπορεί να επιβληθεί σε κανέναν: Ούτε στα σχολεία σαν δομές, ούτε στους μαθητές, ούτε στους εκπαιδευτικούς. Αντίθετα θα πρέπει οι συμμετέχοντες να πειστούν ότι η τεχνολογία είναι κάτι που θα τους βοηθήσει και που θα τους δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επίσης θα πρέπει να τους δοθούν οδηγίες ώστε η μετάβαση σε μία "τεχνολογική" τάξη να γίνει φυσιολογικά και χωρίς λάθη ή κενά.

 

Τρία βήματα παρουσιάζει το σημερινό άρθρο για το πώς πλησιάζουμε τους εκπαιδευτικούς και πώς τους πείθουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι το κατάλληλο εργαλείο γι' αυτούς και για την τάξη τους. Τα βήματα μπορεί να φαίνονται απλά σε μια πρώτη ανάγνωση αλλά η παγίδα έγκειται ακριβώς σε αυτήν την απλότητα: τείνουμε να τα προσπερνάμε. 

 

Ετικέττες: class, teacher, technology


Ενημέρωση: 01-11-2018 06:40 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα