Τα δεδομένα στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Πολύς λόγος γίνεται για τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, από την παιδική μας πλέον ηλικία. Τί γίνεται με αυτά τα δεδομένα και πώς χρησιμοποιούνται; Σε τί βοηθούν και γιατί τα συγκεντρώνουμε τελικά;


Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν να είναι πολλές, και μερικές όχι και τόσο προφανείς. Μία από τις πρωτότυπες είναι ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν εργασίες και ασκήσεις "ακριβώς στα μέτρα" των μαθητών τους, ώστε να μπορέσουν να τους αξιολογήσουν πολύ πιο δίκαια και, κυρίως, να τους βοηθήσουν ουσιαστικά να γίνουν καλύτεροι.

 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι εργασίες αυτές μπορούν να πάρουν πλέον ένα μεγάλο εύρος μορφών και να ταιριάξουν σε πολλαπλές ανάγκες και χαρακτήρες. Αυτή η παραμετροποίηση μπορεί να γίνει πιο έντονη και στοχευμένη αν ληφθούν υπόψη και τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί και δείχνουν τυχόν αδυναμίες ή ελλείψεις. 

Ετικέττες: data, teacher, assessment, class, student


Ενημέρωση: 18-10-2018 06:44 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα