Τι κάνει ένα ψηφιακό παιχνίδι επιτυχημένο


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι ευρέως διαδεδομένα και αποτελούν ένα μεγγάλο κομμάτι του χρόνου ενηλίκων και παιδιών σε σχέση με τα ψηφιακά μέσα. Παιχνίδια διασκέδασης, γρίφων, παζλ, παιχνίδια φανταστικών κόσμων όλα αυτά έχουν αποκτήσει ένα φανατικό κοινό.


Στο πλαίσιο αυτό πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν ψηφιακά παιχνίδια εκπαιδευτικού σκοπού, ωστόσο δεν γνώρισαν την ίδια αποδοχή. Στο σημερινό άρθρο του ο Peter Dizikes εξηγεί γιατι το πολύ γνωστόο και αγαπητό παιχνίδι “Lure of the Labyrinth,” θεωρείται τόσο πετυχημένο.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι εκπαδιευτικού σκοπού με γρίφους μαθηματικούς και παζλ που οι χρήστες πρέπει να λύσουν προκειμένου να σώσουν τα κατοικίδιά τους. Από την ανατροφοδότηση εκπαδιευτικών αυτό που είναι σημαντικό προκειμμένου ένα παιχνίδι να γνωρίσει την αποδοχή του κόσμου είναι να έχει ένα σκεπτικό αλλά και μία σχεδιαστική φόρμα στην οποία να βασίζεται. Η ιστορία, ο σχεδιασμός των ηρώων, των ρούχων αλλά και του χώρου που ζουν είναι τα βασικά στοιχεία που θα ελκύσουν αρχικά τους παίκτες. Το στοιχείο της έκπληξης αλλά και το συναισθηματικό υπόβαθρο του παιχνιδιού που ενισχύει τη συνεργασία είναι επίσης χαρακτηριστικά που θα διαχωρήσουν τα πετυχημένα εκπαιδευτικά παιχνίδια από τα παιχνίδια απλής εκμάθησης.Ενημέρωση: 25-09-2018 08:00 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα