Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς ...σαν γιατρούς


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η επιμόρφωση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας και κλάδου αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα τόσο για την παροχή ποιοτικης εκπαίδευσης όσο και για τη συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών.


Η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών συνήθως είναι σύντομη και παράλληλη πολλές φορές με την εργασία τους στο σχολείο, με αποτέλεσμα να καλούνται με σύντομες επιμορφωτικές συναντήσεις να εφαρμόσουν όσα θεωρητικά διδάχτηκαν στην τάξη τους. Το Πανεπιστήμιο όμως του Michigan  αποφάσισε να εφαρμόσει μία διαφορετική διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να δοθεί στους επιμορφούμενους περισσότερος χρόνος αφοιμοίωσης των δεξιοτήτων αλλά και περισσότερος χρόνος συμβουλευτικής και καθοδήγησης από έμπειρους εκπαιδευτικούς. Η μέθοφος αυτή είναι "δανεισμένη" από την ειδίκευση των γιατρών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα επιμόρφωσης όπου οι εκπαιδευτικοί ονομάζονται "ειδικευόμενοι" και τα τρία αυτά χρόνια της ειδίκευσης εργάζονται στο ίδιο σχολείο, έχοντας κανονικά τάξη και μαθητές ενώ συγχρόνως καθοδηγούνται απο επιμορφώτές αλλά και απο τους έμπειρους συναδέρφους των σχολείων που εργάζονται. Οι ειδικευόμενοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πιστοποιητικό τριετούς επιμόρφωσης και στη συνέχεια μποορύν να αναζητήσουν άλλο σχολείο εργασίας αν ενδιαφέρονται να αλλάξουν. Ενημέρωση: 24-07-2018 15:29 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα