Αξιοποιώντας τη βοήθεια των γονέων!


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Μπορεί οι γονείς να μην βρίσκονται μέσα στην τάξη μαζί με τα παιδιά τους, άρα ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική διαδικασία να μην είναι άμεσος, αλλά αποτελούν σημαντικό πυλώνα στήριξης και προς τα παιδιά και προς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η στενή συνεργασία μαζί τους μπορεί να βοηθήσει και τις τρεις πλευρές (εκπαιδευτικούς-γονείς-μαθητές) να συνεννοηθούν και να αποδώσουν καλύτερα. 


Η τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει αυτήν τη συνεργασία καθώς, με διάφορα ψηφιακά εργαλεία, αυτή η επικοινωνία μπορεί να γίνει πιο εύκολη. 

 

Με διάφορα διαδικτυακά εργαλεία οι γονείς μπορούν να πάρουν από τους εκπαιδευτικούς μέχρι και ιδέες για δραστηριότητες στο σπίτι, που να υποστηρίζονται από αυτά που έκαναν τα παιδιά στο σχολείο και να τους βοηθούν να τα κατανοήσουν καλύτερα. Επίσης και οι ίδιοι οι γονείς μπορούν να οργανωθούν καλύτερα και να μην ξεχνούν σημαντικά γεγονότα ή υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με το σχολικό περιβάλλον. 

Ετικέττες: technology, parents, class, teacher


Ενημέρωση: 14-06-2018 07:00 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα