Οι φυσικές επιστήμες συναντούν τη λογοτεχνία


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η γνώση και γενικότερα η πληροφορία δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από το γενικότερο πλάισιο της μαθησης ούτε να αντιμετωπίζεται ως ένα χωριστό γνωστικό αντικείμενο κάθε φορά. Έρευνες έχουν δείξει πως κάθε νέα μαθηασικαή έννοια είτε στα μαθηματικά, είτε στη γλώσσα όταν συνδέεται με άλλα γνωστικά αντικείμενα γίνεται πιο ευκολα κατανοητή. 


Στο άρθρο τους οι Amy Schwartzbach-KangEdward Kang αναφέρουν τη δική τους εμπειρία όπου χρησιμοποιήσαν τη λογοτεχνία και συγκεκριμένα κείμενα που ενδιαφέρουν τους μαθητές προκειμένου να δώσουν μία άλλη διάσταση στην έννοια του πειράματος και των φυσικών επιστημών. 

Έτσι η γνωστή ιστορία του Beowulf  που έχει γίνει και ταινία, όπου οι μαθητές μέσα από την ανάγνωση του κειμένου κλήθηκαν να δημιουργήσουν δικά τους 3D  μοντέλα των ηρώων ή χάρτινα ρομπότ προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν την κίνηση του ηλεκτρικού κυκλώματος.

Η έννοια της ιστορίας πίσω από το κάθε ένα πείραμα δίνει μία άλλη τροπή στην εκτέλεση πειραμάτων που αντιμετωπίζονται ως προβληματικές για την αναβίωση των κειμένων και των ηρώων. Ενημέρωση: 13-03-2018 10:59 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα