Ποιες είναι οι απαραίτητες ικανότητες για τους μαθητές του 21ου αιώνα;


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Ένα από τα μεγαλύτερα άγχη των (σωστών) εκπαιδευτικών είναι πώς, πέρα από τις στεγνές γνώσεις, θα δώσουν στους μαθητές τους και κάποια ευρύτερα "προσόντα", ευρύτερες ικανότητες, που θα τους βοηθήσουν να επιζήσουν στον πραγματικό κόσμο. 


Στην αγγλική βιβλιογραφία, οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές του 21ου αιώνα είναι γνωστές ως 4C: Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication. Κριτική σκέψη, δηλαδή, Δημιουργικότητα, Συνεργασία και Επικοινωνία. Ικανότητες που χρειάζονται σε όλους τους ανθρώπους, στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή. 

 

Πλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας έρχεται να μας προσφέρει και ένα άλλο παράδειγμα, ένα 5ο C: το Computational thinking. Την υπολογιστική σκέψη δηλαδή, να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας όπως θα τα έλυνε ένας προγραμματιστής. Χρησιμοποιούμε την αναλυτική τακτική και τη λογική, όπως για παράδειγμα να "σπάμε" το πρόβλημα σε κομμάτια και μετά να το λύνουμε. 

 

Ποια από τα 5C βλέπετε ότι λείπουν περισσότερο από τους μαθητές του σήμερα; 

 

Ετικέττες: technology, skills, students, teacher, education


Ενημέρωση: 01-03-2018 06:43 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα