Το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στην εποχή μας θεωρείται απαραίτητο επαγγελματικό προσόν για κάθε εκπαιδευτικό σε όποια βαθμίδα και αν διδάσκει η τεχνολογική του επάρκεια και η άνεση του του στη χρήση τεχνολογίας στην τάξη. Είναι όμως όλοι σύμφωνοι με αυτή τη γνώμη;


Όμως διανύοντας πλέον μία χρονική περίοδο όπου πέρασε σε μεγάλο βαθμό η επιτακτική εξειδίκευση και η αναγωγή τηε τεχνολογίας σε απαραίτητο εκπαιδευτικό μέσο υπάρχουν θεωρίες που υποστηρίζουν πως η τεχνολογία εισχώρησε στα σχολεία χωρίς να υπάρχει μία μακρόχρονη εκπαιδευτική σχεδίαση.

Ο Darren Draper Διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας στη χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση αναφέρεται σε ένα γραφικό που έχει δημοσειύσει ο  με τίτλο "Το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού" σχολιάζοντας πως το σημαντικότερο προσόν ενός εκπαιδευτικού είναι να διδάσκει και να προωθεί την κριτική σκέψη, τον προβληματισμό ακόμα και αν δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τεχνολογία στην τάξη του.

Με τον σπάνιο τίτλο "Δεν πειράζει να μην είσι τεχνολογικά εγγράμματος" ο Draper αναφέρει μία σειρά από φαινόμενα που έχει εντοιπίσει και που προωθούν μία τάση να χρησιμοποιείται η τεχνολογία αλλά να μη διδάσκεται η ορθή χρήση της όχι τεχνολογικά αλλά ηθικά. Για την τεκμηρίωση του προβληματισμού του αναφέρει το διαχωρισμό που έχει κάνει η Alexandra Samuel αναφερόμενοι στους νέους και στη τεχνολογία και συγκεκριμένα στους "ψηφιακούς κληρονόμους" όπου μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία προς όφελός τους αφού έχουν τις γνώσεις αλλά και την επίβλεψη και αλληλεπίδραση με τους γονείς τους, τους "ψηφιακά ορφανούς" που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία αλλά καμία επίβλεψη καικαθοδήγηση στον τρόπο χρήση τους και τους "ψηφιακά εξόριστους" όπου για πολλούς σωστούς ή όχι λόγου τους έχει απαγορευθεί η χρήση της τεχνολογίας με αποτέλεσμα ο φόβος να εμποδίζει τη γμώση και να δημιουργεί μία σειρά άλλων προβλημάτων. Ενημέρωση: 21-11-2017 11:13 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα