Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας είναι συνεχώς εξελισσόμενες τόσο για τους νέους εκπαιδευτικούς που μόλις αποφοίτησαν όσο και για αυτούς που διαθέτουν προϋπηρεσία. Η συνεχής επιμόρφωση και υποστήριξή τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους διδασκαλίας είναι ζητούμενο αλλά και απαραίτητη προυπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου τους.


Όπως αναφέρει η Peg Grafwallner στο άρθρο της η επιμόρφωση και η υποστήριξη που απαιτείται να παρέχει κάποιος στουτς νέους εκαπιδευτικούς διαφέρει από αυτή που πρέπει να ακολουθήσει με τους εκπαιδευτικούς που έχουν μακρόχρονη παρουσία στη διδασκαλία. Είναι εξίσου σημαντικό να "εκμεταλλευτείς" και να ακούσεις όσα έχει να σου προσφέρει ένας εκπαιδευτικό με μεγάλη εμπείρια όσο και να ακολυσεις τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις ή τάσεις στην εκπαίδευση.

Έτσι είναι βασικό να λάβουμε υπόψη στην αναβάθμιση της διδασκαλίας αλλά και στην υποστήριξή της την εμπειρία των παλαιότερων εκπαιδευτικών με το να ακούσουμε όσα έχουν να μας πουν για τον σχεδιασμό μίας δραστηριότητας, να επισκεφτούμε την τάξη τους και να τους εμπλέξουμε σε μία δημιουργική συζήτηση για το σχέδιο μαθήματος και βέβαια με το να τους δώσουμε την ευκαρία να μας παρουσιάσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς που κρύβονται πίσω από τα χρόνια της διδακτικής τους εμπειρίας.

 

 Ενημέρωση: 24-10-2017 10:59 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα