Ο ρυθμός της μάθησης


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της διδασκαλίας έχει αλλάξει σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Είναι βασικό ζητούμενο η μάθηση να είναι μία διαδικασία αλληλεπίδρασης αλλά και συμμετοχής τόσο από μαθητές όσο και από τον εκπαιδευτικό.

 


Στο Δημοτικό σχολείο Thomas A. Edison Elementary School, ο δάσκαλος της μουσικής Christopher Blackmon διδάσκει με τραγούδια το μάθημα αλλά και με αυθόρμητα στιχάκια οργανώνει τη διδασκαλία του.

Η BY GRACE TATTER στη συνέντευξή της με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παρουσιάζει τον πρωτότυπο τρόπο που διδάσκει στο δημοτικό σχολεία και τα οπφέλη αυτής της διδασκαλίας στη μαθητική κοινότητα.

Στο μάθημά του αλλά και στην τάξη του υπάρχουν μουσικά όργανα με τα οποία πειραματίζονται οι μαθητές, επιτρέπεται ο χορός και η κίνηση και βέβαια η δημιουργία στίχων και ρυθμών. 

Ο τρόπος αυτός έχει κερδίσει μαθητές και γονείς και είναι ευρέως αποδεκτός αφού τα οφέλη εκμάθησης μουσικών οργάνων στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών αναφέρεται σε πολλές πρόσφατες έρευνες. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι πως η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική αφού οι ίδιοι μετέχουν ενεργά στην τάξη.

 Ενημέρωση: 16-05-2017 00:24 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα