Μάθε παιδί μου με το ..YouTube


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η τεχνολογία και τα σύγχρονα συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου είναι γεγονός πως έχουν εισχωρήσει στον εκπαιδευτικό χώρο. Κάποια από αυτά τα εργαλεία κέρδισαν πιο γρήγορα το εκπαιδευτικό κοινό δηλαδή καθηγητές και μαθητές και άλλα έγιναν σταδιακά γνωστά. ενα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία είναι και το YouTube.


Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο εργαλείο οι περισσότεροι το έχουμε συνδέσει με τη διασκέδαση και την ανέρευση τραγουδιών και video. Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται πως αποτελεί και ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο ειδικά γιατί προσφέρει πληθώρα βίντεο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στους μαθητές. Η Brenda Dyck σε άρθρο της στο Education World αναφέρει την άποψή της γιατί το YouTube είναι και εκπαιδευτικό εργαλείο και πως ακριβώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σχολική αίθουσα. Η χρήση βίντεο και εποπτικού υλικού δεν είναι άσχετη με την εκπαιδευτική διαδικασία όπως υποστηρίζει εύλογα λοιπόν το YouTube προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σε συνδυασμό με επιπλέον εφαρμογές όπως τη δημιουργία σχολικού καναλιού αλλά και το διαμοιρασμό βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από από το σχολείο.


Συνδυαστικά στο δεύτερο υπερσύνδεσμο ανά κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα καλύτερα 100 βίντεο για εκπαιδευτικούς στο YouTube.Ενημέρωση: 13-06-2011 19:30 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα