Ενισχύοντας την έννοια του μαθητή του κόσμου


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η γνώση και η πληροφορία χαρακτηρίζεται πλέον από την παγκόσμια εμβέλεια τους. Είναι πλέον ζητούμενο η ενθάρρυνση πρακτικών που καλλιεργούν διεθνείς συνεργασίες εκπαιδευτικών και σχολείων καλλιεργώντας την έννοια του μαθητή του κόσμου και των παγκόσμιων σχολειων. 


Είναι συχνό φαινόμενο η ανάπτυξη και δημιουργία προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τις συνεργασίες εκπαιδευτικών και σχολειων ανά τον κόσμο, δημιουργώντας προηγούμενες καλές πρακτικες που καλό είναι να συνεχίζονται και να αποτελούν σημείο αναφοράς. 

Στο άρθρο της η  αναφέρει καλές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν μία παγκόμια θεώρηση της πληροφορίας και της γνώσης αποκτώντας έτσι την ταυτότητα του μαθητή -πολίτη του κόσμου.

Συγκεκριμένα, με το να θέτουμε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και σημασίας στον ημερήσιο σχεδιασμό μαθημάτων, με το να εμπλεκόμαστε σε σχέδια εργασίας που μέσα από την εμπειρία και τη μάθηση οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους από άλλες χώρες αλλά και με το να συμπεριλαμβάνουμε βιβλία ξένης λογοτεχνίας στην τάξη μας, βοηθάμε τους μαθητές να αποκτήσουν μία παγκόσμια θεώρηση της πραγματικότητας.

Σε αυτό το σημείο βασικό σύμφωνα με την   είναι να αποτελούν αντικείμενο μελέτης και το εποπτικό υλικό παό τυχόν ταξίδια του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μαθητών του αφού μέσα από τις προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες η γνώση μεταδίδεται πιο εύκολα διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών. Ενημέρωση: 13-12-2016 06:55 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα