Σχολεία...χωρίς θρανία


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι παράγοντες που εηρεάζουν τη μάθηση αλλά κι την εκαπδιευτικοί διαδικασί είναι πολύ και σχετίζονται τόσο με τους ανθρώπους που απαρτίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και με τις σχολικές δομές σε επίπεδο υπηρεσιών και κτηρίων. 


Είναι πλέον αποδεκτό πως το φυσικό περιβάλλον του σχολείου και η διαμόρφωση των σχολικών χώρων επηρεάζουν τη μάθηση διαδραματίζοντας ανά τους αιώνες και ένα πολιτιστικό απεικονιστικό στοιχείο της εκπαιδευτικής κουλτούρας κάθε ιστορική στιγμη.

Σύγχρονοι παιδαγωγοί και όχι μόνο θεωρούν πως οι σχολικές αίθουσες θα έπρεπε να ακολουθούν το πνεύμα της εποχής μας αποτελούμενες από λιγότερες παραδοσιακές μορφές και στηριζόμενες περισσότερο στις εκπαιδευτικές αλλά και ψυχοκινητικές ανάγκες των μαθητών, ακόμα και αν αυτό σημαίνει αίθουσες χωρίς θρανία.

Η Tracy Evans εκπαιδευτικός  στο άρθρο που ακολουθεί υποστηρίζει πως οι αίθουσες πρέπει να αλλάξουν ριζικά προτείνοντας να δημιουργηθούν χώροι φιλικότεροι για τους μαθητές και λειτουργικότεροι για το κάθε γνωστικό αντικείμενο. Ενημέρωση: 04-10-2016 00:36 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα