Εκπαίδευση γονέων


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το σχολείο αποτελεί ένα οικοσύστημα όπου εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς οφείλουν να βρουν ένα τρόπο επικοινωνίας αλλά και ουσιαστικής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. 


Στο άρθρο του ο  Stephen Wall αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου σχολεία όπως το Corona-Norco Unified School District και το San Bernardino έχουν με επιτυχία λειτουργήσει σχολεία εκπαίδευσης γονέων. Οι γονείς πολύ συχνά όπως αναφέρουν και όσοι παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα αισθάνονται ανήμποροι να κατανοήσουν τον τρόπο εργασίας του σχολείου αλλά και τον τρόπο που θα μποορύσουν να βοηθήσουν και να συνεργαστούν με την εκπαιδευτική κοινότητα. 


Στα κέντρα αυτά γονέων, γονείς που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες μπορούν να βρουν βοήθεια και υποστήριξη κυρίως στο να διαχειριστούν συναισθηματικές κρίσης με τα παιδιά τους αλλά και να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να μη διασπάται η προσοχή των παιδιών από προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση. 


Τα κέντρα αυτά αποτελούν μία γέφυρα επικοινωνίας αλλά και στήριξης με θετικά αποτελέσματα όπως αναφέρουν οι εμπλεκόμενοι. Ενημέρωση: 28-06-2016 22:13 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα