Η σημασία του κώδικά


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εξοικείωση και η καλή γνώση χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ζητούμενο στην εποχή μας. Παρουσιάζεται ως μία τάση της εποχής μας η ενσωμάτωση τεχνικών γνώσεων στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια του προγραμματισμού αλλά και σύνθετων τεχνολογικών γνώσεων.


Σε άρθρο του ο Jordan Shapiro αναφέρεται στην ουσία της εκμάθησης της γλώσσας του προγραμματισμού εντοπίζοντας το κέντρο βάρους της σε έναν γενικότερο ψηφιακό γραμματισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μπορεί να μην φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζεις την πολύπλοκη γλώσσα PYTHON ή HTML  ή JAVA για την εύρεση εργασίας  όπως νομίζουν πολλοί αλλά γιατί η εκμάθηση κώδικά σύμφωνα με τον Shapiro βοηθάει τα παιδιά  και τους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως το πνεύμα της πληροφορικής επανάστασης. Μέσα από την εκμάθηση κώδικα ουσιαστικά κατανοούν και εξασκούνται  στους αλγόριθμους οι οποίοι κρύβονται πίσω από την καθημερινή χρήση εργαλείων όπως τα κοινωνικά δίκτυα. Μαθαίνουν να αναλύουν και να εξηγούν δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία με διαφορετικούς και καινοτόμους τρόπους παρουσίασης ενώ συγχρόνως έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν αλλά και να καταλάβουν εμπράκτως την τεχνολογική και πληροφοριακή επιρροή στην παγκόσμια οικονομία.


Μέσα από την εκμάθηση του κώδικα ουσιαστικά οι μαθητές γίνονται κοινωνοί του μέλλοντος αφού μπορούν αν εξασκηθούν σε εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που σε παλαιότερες εποχές ήταν προσβάσιμες σε λίγους και αυτό είναι το πραγματικό όφελός τους.Ενημέρωση: 09-11-2015 07:45 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα