Η "τέχνη" της διδασκαλίας με wiki


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά ακούμε για τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και την εμπλοκή της τεχνολογίας στη σχολική τάξη. Τι ακριβώς όμως σημαίανει καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας; Αρκεί μόνο η επιλογή ενός ενος wiki ή blog;


Η Vicki Davis εκπαιδευτικός αλλά όπως αποκαλεί η ίδια τον εαυτό της στο προσωπικό της ιστολόγιο είναι επίσης blogger, Tweeter, Tumblr, Facebook-er αλλά και θερμή οπαδός της διδασκαλίας και της μετάδοσης γνώσης. Στο ιστολόγιο της Cool Cat Teacher blog περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε μετά από ένα συνέδριο της χρήση του wiki στην τάξη της. Η περιγραφή αυτή είναι σημαντική γιατί δεν αναφέρεται μόνο στα τεχνικά στοιχεία και εργαλεία που χρειάστηκε αλλά και στον τρόπο που εισήγαγε το νέο αυτό εργαλείο στην τάξη. Αναφέρεται στον τρόπο εξοικείωσης των μαθητών της με το wiki αλλά και στο εισαγωγικό project που χρησιμοποίησε για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον Ιστό 2ης γενίας και τα χαρακτηριστικά του. Η συνεργασία των μαθητών υπήρξε απαραίτητη σε όλη τη διαδικασία όχι μονο κατά τη διάρκεια εργασίς τους στην τάξη αλλά και στο σπίτι άλλωστε όπως λέει και η ίδια σκοπός της ήταν να δημιουργήσει ένα κλίμα ενθουσιασμού τόσο για το εργαλείο όσο και για τη χαρά της συν-δημιουργίας και της συν-εργασίας.Ενημέρωση: 07-06-2011 18:38 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα