Γονείς στην εκπαίδευση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο χώρος του σχολείου αποτελεί ένα μικρό οικοσύστημα με την έννοια ότι αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και βέβαια τους γονείς. Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αυτής είναι λογικό πως η συνεργασία όλων αυτών είναι απαραίτητη.
Η διασύνδεση του σχολείου με το οικογενειακό περιβάλλον και η συνέχιση του έργου και στο οικογενειακό περιβάλλον έχει φανεί τα τελευταία πως βοηθάει αποτελεσματικά τη μαθησιακή και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Ειδικότερα, οι γονείς έχουν συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του σχολείου και μετέχουν σε αυτό με τις ανατροφοδοτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς, με επισκέψεις σε σχολεία, με την υποστήριξη σχεδίων εργασίας κυρίως όμως με το ενδιαφέρον τους για τα τεκτενόμενα της σχολικής ζωής.
Σε άρθρο του ο δημοφιλής εκπαιδευτικός ιστοχώρος EDUTOPIA Νέο παράθυρο
αναφέρει αρκετούς και λειτουργικούς τρόπους για την εμπλοκή των γονέων στο σχολείο.
Οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς χτίζονται με τη συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση προσωπική και διαδικτυακή έτσι ώστε να βασιστεί στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η σχολική χρονιά.


Ενημέρωση: 18-05-2015 10:21 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα