Τα social media φέρνουν τους εκπαιδευτικούς πιο κοντά


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να γίνουν ένα σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς ώστε να μοιράζονται ιδέες για την τάξη. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτείνουν τη χρήση των social media για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού δικτύου.


Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους καθηγητές να διδάξουν και τους μαθητές να μάθουν, αλλά οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν για την παιδαγωγική και να θέτουν αυτή ως προτεραιότητα και όχι την τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της συνεργασίας αλλά και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς με την οργάνωση και τον προγραμματισμό.


Ελάτε σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εργαλεία:  1. Συζητήσεις Twitter

  2. Voxer

  3. Pinterest

  4. InstagramΕνημέρωση: 15-05-2015 10:16 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα