Μαθήματα ισότητας με smarties


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η έννοια της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ισονομίας είναι έννοιες δυσνόητες ειδικά για μικρά παιδιά, ωστόσο θέλοντας να καλλιεργηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη από πολύ μικρή ηλικία είναι λογικό να δουλεύουμε με αυτές σε προγράμματα πρώτης σχολικής ηλικίας.
Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από καταστάσεις προβληματισμού, μέσα από καταστάσεις ρεαλιστικές που άπτονται της καθημερινότητάς τους. Έτσι όπως αναφέρεται και στο άρθρο της Agnes Arnold-Forster προσπάθησε να προσεγγίσει της έννοιες αυτές χρησιμοποιώντας τα ακαταμάχητα στα μάτια των παιδιών smarties.
Μέσα από καταστάσεις προβληματισμού και δημιουργίας ανοικτών συλλογισμών για το πως είναι δίκαιο να μοιραστούν τα γλυκά καραμελάκια, η ερευνήτρια ανέπτυξε ικανότητες επιχειρηματολογίας στα παιδιά με θέμα συζήτησης τι είναι δίκαιο. Οι πειραματικοί διαμοιρασμοί της όπως τα περισσότερα στους ενήλικες, τυχαίος άνισος αριθμός smarties σε κάθε παιδί και βέβαια ρωτώντας κάθε φορά πως πρέπει να γίνει ανάδειξε σημαντικές προβληματικές για το πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας σε πρώτη φάση.


Ενημέρωση: 02-02-2015 10:49 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα