Κάθε μάθημα και μία ιστορία


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ανάλυση και η περιγραφή οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου ως διαδικασία έχει πολλα κοινά με την παραδοσιακή αφήγηση. Οι πρώτες σχολικές αίθουσες ήταν στη φύση με εξιστόρηση και διήγηση των γνώσεων και των πληροφοριών.
Η εξέλιξη της διδασκαλίας σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων των ανθρώπων και όσο και αν είναι εμπλουτισμένη ως διαδικασία στηρίζεται στο βασικό της κομμάτι στον άνθρωπο, στην αφήγηση, στη διαδραστική διαδικασία της επικοινωνίας.
Είναι βασικός ο ρόλος της αφήγησης παραδοσιακής ή ψηφιακής στη σχολική αίθουσα και ο Matthew James Friday εξηγεί στο άρθρο του γιατί είναι σημαντική η αφήγηση και γιατί ένας εκπαιδευτικός μπορεί να είναι και ένας εμπνευσμένος "αφηγητής".
Ο εκπαιδευτικός αφηγητής ενθουσιάζει τους μαθητές του και τους ωθεί στην αναζήτηση και επεξεργασία περισσότερων πληροφοριών γύρω από το μάθημα που διδάσκει.


Ενημέρωση: 14-07-2014 07:27 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα