Η λύση για την εκπαίδευση βρίσκεται εκτός σχολικού πλαισίου;


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Η επίσημη σχολική εκπαίδευση για την Lisa Nielsen φαίνεται ότι δεν καλύπτει τελικά τις ανάγκες όλων των μαθητών. Η σχολική κοινωνία έχει χάσει την επαφή της με την πραγματική κοινωνία και η συγγραφέας προτείνει να αναζητήσουμε ουσιαστική εκπαίδευση εκτός σχολείου.
Μία ενδεχόμενη αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι απλώς μία παλιά λύση σε ένα νέο πρόβλημα, που ζητά ριζικές αλλαγές, υπογραμμίζει η συγγραφέας του βιβλίου Opting out not dropping out of outdated and traditional school ( Απόσυρση και όχι παραίτηση από το παρωχημένο και παραδοσιακό σχολείο) . Δεν πρέπει να θεωρείται ότι μοναδικός φορέας μάθησης είναι το σχολείο σύμφωνα με το βιβλίο, εφόσον δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις ανάγκες εκείνων των μαθητών που δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον προδιαγεγραμμένο δρόμο προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Συνεχίζει το ίδιο ριζοσπαστικά, λέγοντας ότι η μάθηση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από το τυπικό πρόγραμμα και να είναι εξατομικευμένη, δυνατότητα που δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Ένα ακόμα θέμα το οποίο θίγεται στο βιβλίο και ενδιαφέρει γονείς και μαθητές είναι ότι θεωρεί αρκετά ανώριμο ένα άτομο στην ηλικία των 18 ετών να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις για το μέλλον του. Όλες τις απόψεις της Nielsen μπορείτε να τις βρείτε στο βιβλίο που διατίθεται για ανάγνωση online. Σίγουρα κάθε πρόταση που είναι τόσο μακριά από τις κοινωνικές νόρμες είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά μπορεί να προβληματίσει και να προκαλέσει την γέννηση νέων ιδεών, γιατί η ιδέα γεννιέται μέσα από την έκπληξη.


Ενημέρωση: 27-05-2011 13:32 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα