Μια ποιητική συλλογή για το διαδίκτυο!


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η δράση Saferinternet στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο για παιδιά προσκάλεσε μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης να δημιουργήσουν πρωτότυπα ποιήματα που αφορούν στην ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.


Η συλλογή αποτελείται από 185 πρωτότυπα ποιήματα που ξεχώρισαν μετά από αξιολόγηση αναφορικά με την πρωτοτυπία και τη στόχευση της δοθείσας θεματικής.

 


Κάθε συμμετέχον σχολείο είχε τη δυνατότητα υποβολής δύο ποιημάτων, που επιλέχθησαν εσωτερικά από όλες τις δημιουργίες των μαθητών του, είτε μέσω ψηφοφορίας από τους ίδιους τους μαθητές, είτε μέσω αξιολόγησης από τους καθηγητές, είτε με άλλο τρόπο που αποφασίστηκε από το εκάστοτε σχολείο.

 


Η πρωτότυπη αυτή ποιητική συλλογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη στον ιστοχώρο της δράσης του saferinternet σε pdf.

Ετικέττες: internet, security, safety


Ενημέρωση: 04-06-2014 08:31 (Δημιουργία: 03-06-2014 19:18) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα