ΕρευνητέςΒάση Δεδομένων για Ερευνητές σε θέματα Μάθησης 2.0


Έλληνες και ξένοι ενεργά ασχολούμενοι με ζητήματα μάθησης και εκπαίδευσης 2.0


(Αρχείο .pdf, 811 Kb - Ενημέρωση Σεπτέμβριος 2012) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


(Αρχείο .pdf, 157 Kb - Ενημέρωση 09/06/2012)


 


Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


(Αρχείο .doc, 180 Kb - Ενημέρωση 09/06/2012) 


Στο πλαίσιο της δράσης Μάθηση 2.0 plus, η βάση δεδομένων των ενεργά ασχολούμενων με την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται, με ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να συμπεριληφθούν, μετά από αξιολόγηση, τα στοιχεία της διαδικτυακής τους παρουσίας και δράσης.


 


Για το ενδιαφέρον σας για ένταξη στην βάση ενεργά ασχολούμενων με την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 παρακαλούμε να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα έργου της δράσης Μάθηση 2.0 plus, στη διεύθυνση info@mathisi20.gr, έως και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.


 


Όλες οι αιτήσεις που θα αποσταλούν, θα απαντηθούν και θα αξιολογηθούν από την ομάδα έργου προς ένταξη στην επικαιροποιημένη έκδοση της βάσης δεδομένων.


 


Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την δράση Μάθηση 2.0 plus στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mathisi20.gr σημειώνοντας την ένδειξη «βάση ενεργά ασχολούμενων» στο θέμα του μηνύματός σας.